Sensei SP

Sensei SP

Sensei SP

Τα παιδιά με σοβαρή έως βαθιά απώλεια ακοής αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις για μια φυσιολογική παιδική ζωή.

Η ομιλία, η δημιουργία λεξιλογίου, η Συζήτηση με την οικογένεια και τους φίλους ακόμα και η συμμετοχή στο παιχνίδι εξαρτώνται από την ικανότητα του παιδιού σας να ανιχνεύει τις λεπτομέρειες της ομιλίας και να τις μεταδίδει στον εγκέφαλο.

Το Sensei SP βοηθά το παιδί σας να αντιλαμβάνεται σαφέστερα την ομιλία με αποτέλεσμα να βοηθά την ανάπτυξη της γλώσσας. ο εγκέφαλος δέχεται τα σωστά γλωσσικά ερεθίσματα και ετσι επιτυγχάνεται σωστότερη και καλύτερη επικοινωνία.

Το Sensei Super Power επιτρέπει στο παιδί σας να αξιοποιήσει στο έπακρο την ομιλία του, να ξεχωρίσει ήχους υψηλής συχνότητας ακόμα και το πιο απλό αλλα τόσο σημαντικό, να δέχεται αγκαλιές χωρίς τους ενοχλητικούς ήχους τριβής.

Share this post