Βαρηκοΐα & Λειτουργία της Ακοής

Τύποι και συμπτώματα βαρηκοΐας

Η βαρηκοΐα είναι μείωση της ακουστικής ικανότητας και παρουσιάζεται όταν ένα τμήμα του μηχανισμού του αυτιού δυσλειτουργεί. Υπάρχουν διάφοροι τύποι βαρηκοΐας που πλήττουν το ένα ή και τα δύο αυτιά και αναλόγως του τομέα που δυσλειτουργεί χωρίζονται στα εξής…

Λειτουργία της ακοής

Το αφτί αποτελείται από τρία τμήματα. Το έξω αφτί, το μέσο αφτί και το έσω αφτί. Κάθε τμήμα έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία που επιτρέπει στα ηχητικά κύματα που εισέρχονται στο αυτί να μετασχηματισθούν σε ηλεκτρικούς παλμούς που ο εγκέφαλος μπορεί να κατανοήσει.