Ασφαλιστικά Ταμεία

Ο ασφαλιστικός φορέας αποζημιώνει ακουστικά βαρηκοΐας με μέγιστη αποδιδόμενη τιμή τα 600€.

Τα ακουστικά αντικαθίστανται κάθε 4 χρόνια, εκτός των βαρήκοων παιδιών έως δέκα πέντε (15) ετών που αντικαθίσταται κάθε χρόνο με την προϋπόθεση ότι η ακουστική τους οξύτητα παρουσιάζει σημαντική μείωση, γεγονός που προκύπτει από συγκριτικά ακουογράμματα και πάνω από 50 decibell βαρηκοΐας.

Η δαπάνη αποζημιώνεται μετά από προσκόμιση γνωμάτευσης συμπεριλαμβανομένου του ακουογράμματος του ασφαλισμένου καθώς και του σειριακού αριθμού του προϊόντος.

Ο φορέας δεν αποζημιώνει τις δαπάνες επισκευών.

Χορηγούμενα ποσά από τα ασφαλιστικά ταμεία ασφάλισης και διαδικασία χορήγησης

ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΣΟ ΕΤΗ
ΕΟΠΥΥ

ΙΚΑ (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων)
ΟΓΑ (Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων)
ΟΑΕΕ (Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών)
ΟΠΑΔ (Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου)
ΤΥΔΚΥ (Ταμείο Υπαλλήλων Δήμων και Κοινοτήτων)
Οίκος Ναύτου ή ΝΑΤ
ΤΑΥΤΕΚΩ
ΕΤΑΑ
ΤΑΠ-ΕΤΒΑ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΕΤΒΑ).
ΤΑΠ-ΕΤΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας)
ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Πίστεως Γενική & American Express)
Τομέας Υγείας Υγειονομικών (ΤΣΑΥ)
Τομέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ)
Τομέας Υγείας Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ)
Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών (ΤΠΔΑ)
Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΤΠΔΘ)
Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά (ΤΥΔΠ)
Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και Δικαστικών Επιμελητών (ΤΥΔΕ-ΤΠΔΕ)
Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)

1) Ακοόγραμμα και παραπεμπτικό για να περάσει από τον ελεγκτή ιατρό
2) Τιμολόγιο (να αναγράφει τον σειριακό του ακουστικού) και εγγύηση πηγαίνει στις παροχέςΓια ανήλικα παιδιά κάτω των 15 ετών, τα ακουστικά αντικαθίσταται κάθε χρόνο, με την προϋπόθεση ότι μειώνεται η ακουστική οξύτητα τους πάνω από 50db.
450,0€ 4
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1) Γνωμάτευση από οποιονδήποτε ΩΡΛ & Ακοόγραμμα
2) 3 προσφορές
3) Τιμολόγιο
469,55€ 3
ΤΑΥΤΕΚΩ
(ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΠΙΣΤΕΩΣ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ AMERICANEXPRESS, ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA, ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, EUROBANK)
1) Ακοόγραμμα και παραπεμπτικό για να περάσει από τον ελεγκτή ιατρό
2) Τιμολόγιο (να αναγράφει τον σειριακό του ακουστικού) και εγγύηση πηγαίνει στις παροχέςΓια ανήλικα παιδιά κάτω των 15 ετών, τα ακουστικά αντικαθίσταται κάθε χρόνο, με την προϋπόθεση ότι μειώνεται η ακουστική οξύτητα τους πάνω από 50db.
400,00€ 4
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1) Γνωμάτευση,
2) Ακοόγραμμα από δικό τους ΩΡΛ γιατρό,
3) Τιμολόγιο
382,00€
στους άμεσα ασφαλισμένους
323,00€
στους έμμεσα ασφαλισμένους
2
Ε.Υ.Δ.Α.Π 1) Γνωμάτευση,
2) Ακοόγραμμα από δικό τους ΩΡΛ γιατρό,
3) Στον Αρχίατρο για έγκριση
4) Τιμολόγιο
410,86€ 3
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 1) Γνωμάτευση και Ακοόγραμμα,
2) κίτρινη εντολή στο βιβλιάριο από τον ΩΡΛ ιατρό ότι χρήζει ακουστικού,
3) Τιμολόγιο
352,16€ 5
Τ.Α.Ε.Τ.Α.
(Εργατών Τύπου)
1) Γνωμάτευση και ακοόγραμμα από Κρατικό Νοσοκομείο
2) 3 Προσφορές
3) Τιμολόγιο
75% του τιμολογίου 2
Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. 1) Γνωμάτευση οποιονδήποτε ΩΡΛ, γραμμένο στο συνταγολόγιο,
2) Ακοόγραμμα,
3) 3 προσφορές,
4) Τιμολόγιο
75% του τιμολογίου
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 1) Γνωμάτευση από οποιονδήποτε ΩΡΛ & Ακοόγραμμα
2) ΤιμολόγιοΚαι οι έμμεσα ασφαλισμένοι δικαιούνται ακουστικό
396,20€ 2
Τ.Σ.Ε.ΥΠ 1) Γνωμάτευση,
2) Ακοόγραμμα,
3) έγκριση από το Ταμείο
Βαρέα 143,33€
Μεσαία 125,40€
Ελαφριά 107,50€