Η σχέση μεταξύ της απώλειας ακοής και της άνοιας

Η σχέση μεταξύ της απώλειας ακοής και της άνοιας

Η σχέση μεταξύ της απώλειας ακοής και της άνοιας

Μελέτες δείχνουν ότι οι ηλικιωμένοι με απώλεια ακοής είναι πιθανότερο να αναπτύξουν Alzheimer και άνοια. Η απώλεια ακοής συσχετίζεται και επιταχύνει τις δυο αυτές ασθένειες, γιατί όμως;

Οι ερευνητές έχουν διάφορες θεωρίες:

  • Έχει να κάνει με το γνωστικό φορτίο. Με την απουσία ακοής, ο εγκέφαλος βρίσκεται σε μια συνεχή προσπάθεια να κατανοήσει την ομιλία και τον ήχο. Ένας λοιπόν ήδη καταπονημένος εγκέφαλος δεν μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά.
  • Ένας άλλος έχει να κάνει με τη δομή του εγκεφάλου. Τα κύτταρα του εγκεφάλου μπορούν να συρρικνωθούν από την έλλειψη διέγερσης, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων του εγκεφάλου που δέχονται και επεξεργάζονται τον ήχο.
  • Η τελευταία θεωρία είναι η κοινωνική απομόνωση. Όταν ένα άτομο έχει δυσκολία να παρακολουθεί συνομιλίες και να βρίσκεται με κόσμο μπορεί να προτιμά να μένει στο σπίτι, απομονωμένο. Ωστόσο, όσο πιο απομονωμένο  είναι ένα άτομο, τόσο λιγότερα ερεθίσματα θα λαμβάνει ο εγκέφαλός του.

Share this post