Λειτουργία της ακοής

Λειτουργία της ακοής

Το αυτί αποτελείται από τρία τμήματα. Το έξω αυτί, το μέσο αυτί και το έσω αυτί. Κάθε τμήμα έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία που επιτρέπει στα ηχητικά κύματα που εισέρχονται στο αυτί να μετασχηματισθούν σε ηλεκτρικούς παλμούς που ο εγκέφαλος μπορεί να κατανοήσει.
Το έξω αυτί συλλέγει τα ηχητικά κύματα και τα οδηγεί στο μέσο αυτί. Εκεί, το μέσο αυτί ενισχύει τον ήχο και τον μεταδίδει στο έσω αυτί. Το έσω αυτί, μέσω του κοχλία μετατρέπει τις ηχητικές δονήσεις σε ηλεκτρικούς παλμούς που ταξιδεύουν μέσω του ακουστικού νεύρου στον εγκέφαλο.

Πιο αναλυτικά:

Έξω αυτί – Το εξωτερικό αυτί συλλέγει τον ήχο στην κόγχη και τον μεταφέρει κατά μήκος τυ ακουστικού πόρου στην τυμπανική μεμβράνη.

Μέσο αυτί – Οι ήχοι δονούν το τύμπανο του αυτιού. Τα οστάρια στο μέσο αυτί (σφύρα, άκμονας και αναβολέας) ανιχνεύουν αυτές τις δονήσεις και τις μεταφέρουν στον κοχλία.

Έσω αυτί – Οι δονήσεις περνούν μέσω της ωοειδής θυρίδας στον κοχλία, θέτοντας το υγρό του κοχλία σε κίνηση. Αυτό προκαλεί τον μετασχηματισμό των ηχητικών κυμάτων σε ηλεκτρικά σήματα από τα ειδικά νευρικά κύτταρα που βρίσκονται μέσα στον κοχλία, το βασικό αισθητήριο όργανο της ακοής. Το ακουστικό νεύρο έπειτα μεταδίδει αυτούς τους ηλεκτρικούς παλμούς στον εγκέφαλο, όπου και ακούγονται σαν ήχος.

Share this post