Ακουόγραμμα

Ακουόγραμμα

Ακουόγραμμα

Το ακουόγραμμα είναι μία γραφική παράσταση του πόσο καλά ακούμε τόνους διαφόρων συχνοτήτων. Χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί εάν κάποιος εμφανίζει  κάποια απώλεια ακοής. Κάθε φορά που το άτομο ακούει έναν ήχο πατάει ένα ειδικό κουμπί και έτσι καταγράφεται η ακουστική του ικανότητα.

Κατά τη διάρκεια του έλεγχου ο  ακουολόγος ελέγχει τους ήχους ανά μία συχνότητα. Ο πλέον ανεπαίσθητος τόνος που αντιλαμβάνεται ο εξεταζόμενος για κάθε συχνότητα σημειώνεται στο ακουόγραμμα για τη συγκεκριμένη ένταση. Αυτό αποτελεί το λεγόμενο “κατώφλι ακοής”.

Το ακουόγραμμά είναι μια οπτική αναπαράσταση της ακοής μας. Δείχνει πόσο αποκλίνει η ακοή μας από το φυσιολογικό, εάν υπάρχει απώλεια ακοής, και πού ενδέχεται να εντοπίζεται το πρόβλημα. Υπάρχουν διάφοροι τύποι και βαθμοί απώλειας ακοής. Ανάλογα με το τμήμα του αυτιού που έχει τη βλάβη, οι ειδικοί διακρίνουν τέσσερις βασικούς τύπους απώλειας ακοής (βαρηκοΐας): βαρηκοΐα αγωγιμότητας, νευροαισθητήρια βαρηκοΐα, μικτή βαρηκοΐα και νευρική βαρηκοΐα.

Share this post